TOP 10 thành phố đắt đỏ nhất Việt Nam
Thành phố đắt đỏ nhất Việt Nam

Danh sách 10 tỉnh thành có giá cả cao nhất dựa theo công bố của Tổng cục Thống kê về Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) của các thành phố tại Việt Nam

Thành phố đắt đỏ nhất Việt Nam
Thành phố đắt đỏ nhất Việt Nam

Chỉ số SCOLI được tính như thế nào?

Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) là một chỉ tiêu tương đối (tính bằng %) phản ánh sự chênh lệch giá hàng hoá và dịch vụ phục vụ cho đời sống hàng ngày của người dân giữa các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, giữa các vùng trong nước tại một thời điểm (tháng, quý hoặc năm).

SCOLI được tính dựa trên cơ sở phương pháp luận của giá so sánh quốc tế với Nguồn số liệu của điều tra giá tiêu dùng.

Chỉ số này được dùng trong phân tích kết quả thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, trợ cấp khó khăn, trợ cấp tiền lương và nghiên cứu mức sống dân cư giữa các tỉnh, vùng, khu vực trong cả nước…

Đồng thời, chỉ số này còn là cơ sở để tính Chỉ số phát triển con người (HDI), tính Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là GRDP) theo sức mua tương tương, đánh giá mức sống tối thiểu và điều chỉnh mức lương vùng miền, tính toán các chi phí đầu tư, đánh giá tính cạnh tranh về giá, chế độ ăn, ở, công tác phí theo giá vùng miền.

SCOLI được sử dụng để loại trừ yếu tố chênh lệch giá trong thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình giữa các vùng. Từ đó, tính ra thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình với cùng một mặt bằng giá để tính toán tỷ lệ nghèo.

10. Thừa Thiên – Huế 94.85%

Thừa Thiên Huế - Thành phố đắt đỏ thứ 10 Việt Nam
Thừa Thiên Huế – Thành phố đắt đỏ thứ 10 Việt Nam

9. Bà Rịa – Vũng Tàu 96%

Bà Rịa - Vũng Tàu - Thành phố đắt đỏ thứ 9 Việt Nam
Bà Rịa – Vũng Tàu – Thành phố đắt đỏ thứ 9 Việt Nam

8. Lâm Đồng 96.02%

Lâm Đồng - Thành phố đắt đỏ thứ 8 Việt Nam
Lâm Đồng – Thành phố đắt đỏ thứ 8 Việt Nam

7. Sơn La 96.13%

Sơn La - Thành phố đắt đỏ thứ 7 Việt Nam
Sơn La – Thành phố đắt đỏ thứ 7 Việt Nam

6. Quảng Ninh 96.19%

Quảng Ninh - Thành phố đắt đỏ thứ 6 Việt Nam
Quảng Ninh – Thành phố đắt đỏ thứ 6 Việt Nam

5. Lào Cai 96.25%

Lào Cai - Thành phố đắt đỏ thứ 5 Việt Nam
Lào Cai – Thành phố đắt đỏ thứ 5 Việt Nam

4. Đà Nẵng 97.11%

Đã Nẵng - Thành phố đắt đỏ thứ 4 Việt Nam
Đã Nẵng – Thành phố đắt đỏ thứ 4 Việt Nam

3. Hải Phòng 97.38%

Hải Phòng - Thành phố đắt đỏ thứ 3 Việt Nam
Hải Phòng – Thành phố đắt đỏ thứ 3 Việt Nam

2. TP. Hồ Chí Minh 99.05%

TP. Hồ Chí Minh - Thành phố đắt đỏ thứ 2 Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh – Thành phố đắt đỏ thứ 2 Việt Nam

1. Hà Nội 100%

Hà Nội - Thành phố đắt đỏ nhất Việt Nam
Hà Nội – Thành phố đắt đỏ nhất Việt Nam

Tổng kết

Trên đây, Bestnhat vừa thông tin đến bạn danh sách 10 tỉnh thành có chi tiêu đắt đỏ nhất Việt Nam. Mong rằng bạn đã nhận được những thông tin thú vị và hữu ích từ nội dung mới nhất trong chuyên mục TOP tổng hợp này

0*

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Trần Thanh Tài
Tác giả tại Bestnhat.com với công việc biên tập và kiểm duyệt nội dung thông tin - đánh giá & xếp hạng uy tín tại Bestnhat.