Bestnhat là chuyên trang về chia sẻ thông tin – đánh giá & xếp hạng uy tín về sản phẩm & dịch vụ trong lĩnh vực thiết yếu của cuộc sống tập trung vào giáo dục, tài chính, sức khỏe và làm đẹp. Với phương châm hoạt động ‘luôn tìm cách để thấu hiểu nhu cầu của bạn đọc như chính bạn’, Bestnhat mong muốn đem lại trải nghiệm chân thực khách quan nhất đến với độc giả tại Bestnhat.

Tầm nhìn

Bestnhat hướng đến trở thành chuyên trang chia sẻ thông tin đánh giá & xếp hạng uy tín hàng đầu Việt Nam về kết nối thương hiệu mới hình thành có giá trị đến cộng đồng quan tâm.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Bestnhat là luôn kết nối TOP thương hiệu mới có giá trị đến với cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

Bestnhat đặt trọng tâm gắn kết thương hiệu với nhu cầu của cộng đồng để tạo ra giá trị cho các thương hiệu mới trên thị trường có chất lượng tiếp cận đến cộng đồng có nhu cầu cần được thỏa mãn.