Hầu đồng để làm gì? 72 giá hầu đồng ít người biết

Hầu đồng để làm gì?

Hầu đồng là để yên căn, yên số, yên bản mệnh, xin sự an lành của chính mình chứ không phải  nơi xin “lộc, lá”. Hiện nay ở một số trường đã đưa hầu đồng trở thành một môn học trong tín ngưỡng dân gian.

Coi đó như là phương thức để giải tỏa các dồn nén, bức xúc (stress) của con người. Bởi suy cho cùng, hầu đồng chính là phương cách giúp những người có những lệch chuẩn về tâm sinh lý có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.

Trong buổi lên đồng, bạn cần biết đặc điểm của các giá hầu đồng để nhận biết trong nghi lễ khi thanh đồng đang hầu ai, vị thánh thần nào để mình vái lạy và lời cầu xin của mình có đúng với quyền phép của vị Thánh, Mẫu,… đó khi đắc đạo để lời thỉnh cầu của mình được toại nguyện. Dưới đây là tất cả các giá hầu đồng cần biết:

Về tất cả 72 giá hầu đồng

1. Mẫu đệ nhất thiên tiên

2. Mẫu đệ nhị thượng ngàn

3. Mẫu đệ tam thoải cung

4. Đức thánh ông Trần Triều

5. Đệ nhất Vương Cô

6. Đệ nhị Vương Cô

7. Chúa đệ nhất thượng thiên

8. Chúa đệ nhị nguyệt hồ (Chúa nguyệt hồ)

9. Chúa đệ tam Lâm Thao

10. Quan đệ nhất

11. Quan đệ nhị

12. Quan đệ tam

13. Quan đệ tứ

12. Quan đệ ngũ

13. Quan điều thất

14. Chầu đệ nhất thượng thiên

15. Chầu đệ nhị thượng ngàn

16. Chầu đệ tam thoải cung

17. Chầu đệ tứ khâm sai

18. Chầu năm suối lân

19. Chầu lục cung nương

20. Chầu bảy kim giao

21. Chầu tám bát nàn

22. Chầu chín cửu tỉnh

23. Chầu mười mỏ ba

24. Chầu bé thượng ngàn

25. Chầu bé thoải cung

26. Ông hoàng cả

27. Ông hoàng đôi

28. Ông hoàng bơ

29. Ông hoàng bơ bắc quốc

30. Ông hoàng bảy bảo hà

31. Ông hoàng mười Nghệ An

32. Cô nhất thượng thiên

33. Cô đôi thượng ngàn

34. Cô bơ hàn sơn

35. Cô tư ỷ la

36. Cô năm suối lân

37. Cô sáu sơn trang

38. Cô bảy kim giao

39. Cô tám đồi chè

40. Cô chín Sòng Sơn

41. Cô mười mỏ ba

42. Cô bé thượng ngàn

43. Cô bé thoải phủ

44. Cậu hoàng cả

45. Cậu hoàng đôi

46. Cậu hoàng bơ

47. Cậu bé đồi ngang (cậu hoàng quận)

48. Cậu bé đồi non

49. Cậu bé phủ bóng

50. Cậu bé đông cuông

51. Mẫu Âu Cơ (Thiên Phủ & Nhạc Phủ)

Lạc Long Quân (Thoải Phủ)

53. Bát Hải Long Vương (Thoải Phủ)

54. Đức thánh Trần

55. Đức thánh Phạm

56. Chúa Đệ Nhất Tây Thiên

57. Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ

58. Chúa Đệ Tam Lâm Thao

59. Chúa Cà Phê

60. Chúa Ngũ Hành Ngũ Phương

61. Chúa Long Giao

62. Chúa Thác Bờ

63. Chúa Mọi

64. Đệ nhất Vương Quan

65. Đệ nhị Vương Quan

66. Thanh Xà đại tướng quân

67. Bạch xà đại tướng quân

68. Thanh xà đại tướng quân

69. Đông Phương Giáp Ất

70. Nam Phương Bính Đinh

71. Trung Ương Mậu Kỷ

72. Tây Phương Canh Thân

0*

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Trần Thanh Tài
Tác giả tại Bestnhat.com với công việc biên tập và kiểm duyệt nội dung thông tin - đánh giá & xếp hạng uy tín tại Bestnhat.