TOP 5 trường đào tạo ngành Xây dựng tốt nhất TPHCM

Danh sách 5 trường đào tào ngành Xây dựng tốt nhất TPHCM có chất lượng giảng dạy được đánh giá cao.

1. Đại học Kiến trúc TP.HCM

Sinh viên ngành Xây dựng – Đại học Kiến trúc TP.HCM

Thông tin ngành Xây dựng Trường Đại học Kiến trúc TPHCM

1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

1.1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật công trình xây dựngcó trình độ đại học nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị, có đạo đức tư cách, có sức khoẻ, có khả năng làm việc tập thể, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sinh viên theo học ngành Kỹ thuật công trình xây dựngđược trang bị kiến thức cơ bản rộng, kiến thức chuyên môn cần thiết, có khả năng thiết kế, quản lý, lập các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công các loại công trình xây dựng, nhằm phục vụ cho các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, theo kịp tiến bộ của khoa học kỹ thuật.

 Sau khi tốt nghiệp khoá học, sinh viên được cấp văn bằng Kỹ sư Xây dựng, có thể làm việc tại các Doanh nghiệp ngành Xây dựng, hoặc các cơ quan Quản lý thuộc lĩnh vực xây dựng.

1.2. Chuẩn đầu ra

Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình xây dựng được đào tạo tại Khoa Xây dựng Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh đảm bảo đạt chuẩn giá trị về các mặt: kiến thức, kỹ năng và thái độ.

1.2.1. Kiến thức

– Có kiến thức tổng quát về môi trường tự nhiên, môi trường đô thị, môi trường kinh tế – xã hội;

– Có kiến thức cơ bản về chuyên sâu về ngành đào tạo, đáp ứng hoạt đồng nghề nghiệp;

– Có phương pháp luận khoa học, kiến thức về tổ chức và quản lý công việc.

1.2.2. Kỹ năng

– Tham gia thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp;

– Tham gia thiết kế biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công công trình xây dựng;

– Tham gia tư vấn,lập và giám sát thực hiện dự án xây dựng công trình

– Có năng lực nghiên cứu, sáng tạo kỹ thuật phục vụ hoạt động nghề nghiệp;

– Sử dụng ngoại ngữ trong chuyên ngành để đọc thông thạo sách kỹ thuật, có thể thảo luận, giao tiếp, sinh viên ra trường đạt chuẩn TOEIC 600;

– Biết ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ hoạt động nghiên cứu và nghề nghiệp.

1.2.3. Thái độ

– Có đạo đức nghề nghiệp;

– Có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội;

– Có tinh thần học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

 2. Thời gian đào tạo: 4 năm

 3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

Tổng số 54 học phần, khối lượng 125 tín chỉ, trong đó bao gồm:

+  47  học phần bắt buộc, khối lượng 111 tín chỉ.

+  07  học phần tự chọn, khối lượng  14 tín chỉ.

Khối lượng trên không kể phần Giáo dục thể chất 90 tiết và Giáo dục quốc phòng an ninh 165 tiết.

4. Điều kiện tốt nghiệp

Quy trình đào tạo được xây dựng theo hệ thống Học chế tín chỉ, lấy các học phần làm cơ sở tích luỹ kiến thức, mỗi học kỳ có 15 tuần học và 3 tuần thi làm mốc thời gian để quản lý học vụ, giảng dạy và thi kiểm tra. Mỗi tín chỉ định lượng bằng 15 tiết học lý thuyết, 30 tiết thực hành, thí nghiệm hay thảo luận, 45 giờ thực tập, hay làm tiểu luận, bài tập lớn, hoặc đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp. Một tiết học được tính bằng 50 phút. Đôí với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, sinh viên phải tự học ít nhất 30 giờ cho 1 tín chỉ. 

Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên đạt được các yêu cầu của Qui chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế 43).

Liên hệ Trường Đại học Kiến trúc TPHCM

Địa chỉ: 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3822 2748

Email: phongcthssv@uah.edu.vn

Website: uah.edu.vn

2. Đại học Bách Khoa TP.HCM

Sinh viên ngành Xây dựng – Đại học Bách Khoa TP.HCM

Thông tin ngành Xây dựng Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

Các kỹ sư Xây dựng sau khi tốt nghiệp từ Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng, Đại Học Bách Khoa Tp. Hồ chí Minh luôn nhận được sự quan tâm cao từ các nhà tuyển dụng. Như một truyền thống, các kỹ sư Xây Dựng của trường Bách Khoa đã đạt được rất nhiều thành công trong nhiều lĩnh vực như thiết kế, thi công, quản lý thi công… và hiện đang nắm giữ rất nhiều các vị trí chủ chốt trong các Doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cơ quan nhà nước cũng như trong các Trường Đại Học.    

Cơ hội nghề nghiệp bao gồm các công việc về thiết kế, thi công, quản lý thi công, thẩm tra thiết kế, quản lý dự án xây dựng, khảo sát và kiểm định công trình, hoặc tiếp tục học ở các bậc học cao hơn để trở thành các giảng viên và cán bộ nghiên cứu cho các Đại Học trong nước và Quốc tế.

Các công ty thường tuyển dụng các kỹ sư Xây Dựng của Đại Học Bách Khoa bao gồm những doanh nghiệp lớn nhất trong thị trường Xây Dựng hiện thời như: Coteccons, Unicons, Cofico, các Tổng Công ty Xây dựng lớn của nhà nước…; các doanh nghiệp nước ngoài như: Bachy Soletance, Meinhardt, Apave, Aurecon, CPG, Arup…

  • Với chương trình đào tạo và huấn luyện bài bản được xây dựng theo phương pháp tiếp cận hiện đại và đã được kiểm định theo tiêu chuẩn khu vực AUN, cùng với đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao và dạn dày kinh nghiệm trong cả nghiên cứu và ứng dụng thực tế, các kỹ sư Xây Dựng tốt nghiệp từ Đại Học Bách Khoa có kiến thức nền tảng rất tốt, giúp cho họ có khả năng tự học cao và có thể đáp ứng nhanh với mọi môi trường làm việc cũng như dễ dàng tiếp cận nhanh chóng với các kiến thức và công nghệ mới.
  • Với hệ thống phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ cùng với chương trình được xây dựng chú trọng đến việc giúp sinh viên có các trải nghiệm thực tế ngay từ trong quá trình học thông qua các đợt thực tập, các đồ án, các bài thí nghiệm…, các sinh viên Bách Khoa được tiếp cận nhiều với thực tế giúp cho họ có được khả năng làm việc tốt ngay từ khi vừa tốt nghiệp…

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, phù hợp xu thế phát triển mới của đất nước, đáp ứng các quy định của nhà nước, cơ quan chủ quản, và đặc biệt là đáp ứng nhu cầu các bên liên quan trọng yếu, từ đó giữ vững và phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, nhà trường chủ trương cung cấp các chương trình đào tạo (CTĐT) tiên tiến, cập nhật. Do đó, sau khi hoàn thành một chu kỳ đào tạo, nhà trường sẽ tiến hành rà soát, đánh giá CTĐT nhằm cập nhật và đổi mới trên phạm vi toàn trường. Cụ thể, trong những năm gần đây nhà trường đã đổi mới CTĐT vào các năm 2002, 2008, và 2014. Quá trình này có sự tham gia của các bên liên quan trọng yếu như: nhà sử dụng lao động, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên, và dựa trên các quy định của Luật Giáo dục đại học và các cơ quan chủ quản. Trong lần đổi mới CTĐT vào năm 2014, nhà trường áp dụng mô hình CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate), để xây dựng CTĐT nhằm giúp người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội và các bên liên quan về kiến thức và kỹ năng. Bên cạnh đó, trong quá trình vận hành, nhà trường cho phép thay đổi và hiệu chỉnh nhỏ nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu phát sinh mới và cấp thiết.

Tính từ năm 2009 đến nay trường đã có 9 chương trình được công nhận đạt chuẩn AUN-QA; 07 chương trình được công nhận bởi CTI – ENAEE (EUR-ACE); và đặc biệt là 02 chương trình đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn ABET.

Liên hệ Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3864 7256

Email: info@hcmut.edu.vn

Website: hcmut.edu.vn

3. Cao đẳng Xây dựng TPHCM

Sinh viên ngành Xây dựng – Cao đẳng Xây dựng TP.HCM

Thông tin ngành Xây dựng Trường Cao đẳng Xây dựng TPHCM

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp có được các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp:

– Có khả năng điều tra khảo sát, tiến hành các thí nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn. Có khả năng hiểu biết và phân tích các số liệu trong lĩnh vực xây dựng như: Kết cấu, vật liệu, địa kỹ thuật, trắc địa, môi trường …

– Có khả năng thiết kế, thi công kết cấu công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp, có khả năng tham gia xây dựng và quản lý các dự án công trình xây dựng, các công trình kỹ thuật hạ tầng đơn giản đáp ứng nhu cầu thực tế với đầy đủ các hiểu biết về các yếu tố tác động như kinh tế, môi trường, sức khoẻ, vệ sinh và an toàn lao động, tính khả thi và bền vững.

Cơ hội nghề nghiệp:

Với chuyên môn về xây dựng, sau khi tốt nghiệp sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình có thể làm việc tại:

– Các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng như: Cơ quan Bộ Xây dựng, các sở Xây dựng, các phòng Công thương quận, huyện, các Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng.

– Các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng: Thi công xây lắp, sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng, tư vấn (thiết kế, thẩm tra thiết kế, quản lý dự án, giám sát thi công…)

– Các cơ sở đào tạo chuyên ngành xây dựng: Trường dạy nghề, trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. Các cơ quan nghiên cứu. Có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ dưới các hình thức.

Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng được trang bị các kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật, kỹ năng tổ chức, quản lý trong các công ty sản xuất vật liệu xây dựng; kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình xây dựng; cũng như kỹ năng giao tiếp và tính chuyên nghiệp trong nghề để trở thành những kỹ sư thực hành công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng.

Cơ hội nghề nghiệp:

+ Tại các công ty xây dựng, dự án, công trình xây dựng với vai trò cán bộ giám sát và kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng của toàn bộ công trình xây dựng;

+ Tại các công ty sản xuất vật liệu xây dựng, hoặc cấu kiện xây dựng đúc sẵn với vai trò cán bộ kỹ thuật, giám sát chất lượng sản xuất sản phẩm, thiết kế công nghệ, tổ chức và quản lý sản xuất các dây chuyền công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng như: bê tông, xi măng, thủy tinh, gốm sứ xây dựng và phụ gia xây dựng;

+ Tại các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng; Các Ban quản lý dự án; Các phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng (LAS-XD)…

Liên hệ Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 190 Đường Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3896 0607

Email: tuyensinh.hcc2@gmail.com

Website: hcc2.edu.vn

4. Đại học Giao thông – Vận tải TP.HCM

Sinh viên ngành Xây dựng – Đại học Giao thông – Vận tải TPHCM

Thông tin ngành Xây dựng Trường Đại học Giao thông – Vận tải TP.HCM

Ngành Kỹ thuật xây dựng được đào tạo tại ĐH GTVT TP.HCM từ năm 2007 và nhiều thế hệ kỹ sư đã tốt nghiệp và đang làm việc tại nhiều tập đoàn và công ty lớn hoạt động về xây dựng như Coteccons, Hòa Bình, CC1, Nagecco, Nam Công, Delta, An Phong v.v… Điều đó đã khẳng định được chất lượng đào tạo của Nhà trường thông qua nhiều tiêu chí nhằm đáp ứng yêu cầu cao và chuyên nghiệp của nhà tuyển dụng hiện nay.

Ngành kỹ thuật xây dựng trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn, kỹ năng và thái độ làm việc chuyên nghiệp để đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội. Sinh viên được học lý thuyết và thực hành thông qua nhiều môn học hấp dẫn dưới phương pháp dạy và học chủ động, sáng tạo cùng với sự trải nghiệm thông qua thực tập tại các công ty xây dựng nhằm tạo hứng thú và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

Cơ sở và năng lực đào tạo

  • Đội ngũ giảng viên giỏi về chuyên môn, nhiều kinh nghiệm thực tế và luôn tận tâm trong giảng dạy. Nhiều giảng viên có trình độ tiến sĩ được đào tạo tại nhiều trường đại học uy tín ở nước ngoài.
  • Cơ sở vật chất như các phòng thí nghiệm và thực hành được trang bị hiện đại, nhiều thiết bị đạt chuẩn quốc tế.
  • Chương trình đào tạo được rà soát và cập nhật thường xuyên;
  • Tổ chức đào tạo được vận hành theo ISO 9001:2015.

Sự giống và khác biệt giữa 3 chuyên ngành

Cả 3 chuyên ngành đều có cùng thời gian đào tạo 4.5 năm, trang bị các kiến thức và kỹ năng chung về ngành kỹ thuật xây dựng nhằm đào tạo người kỹ sư có thể thực hành thiết kế và thi công trọn vẹn các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp với các quy mô khác nhau. Tuy nhiên mỗi chuyên ngành có sự khác biệt theo hướng chuyên môn:

  • Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp: người học được trang bị nhiều hơn các kiến thức về kỹ thuật, tổ chức thi công và quản lý xây dựng;
  • Kỹ thuật Kết cấu công trình: người học được trang bị nhiều hơn các kiến thức phục vụ cho phân tích và thiết kế kết cấu công trình xây dựng;
  • Kỹ thuật Nền móng và công trình ngầm: người học được trang bị nhiều hơn các kiến thức về thiết kế và thi công các bộ phận/kết cấu ngầm như móng, tầng hầm, tường chắn, hầm chui…

Kiến thức và kỹ năng đạt được sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên; các kiến thức về cơ sở ngành, các nguyên lý cơ bản về cơ học, kiến trúc, vật liệu, hệ thống kỹ thuật công trình và công nghệ xây dựng. Sau đó là các kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành như thiết kế, kỹ thuật và tổ chức thi công; phân tích kinh tế, quản lý các loại công trình dân dụng và công nghiệp. Từ đó, kỹ sư hoàn toàn có thể tham gia, chủ trì thiết kế, thi công và giám sát công trình xây dựng.

Chương trình đào tạo cũng trang bị cho người học nhiều kỹ năng chuyên môn như tin học và ngoại ngữ (tiếng Anh) để người học có thể thích ứng và làm việc ngay sau khi ra trường, đặc biệt đáp ứng môi trường làm việc cho công ty nước ngoài.

Liên hệ Trường Đại học Giao thông – Vận tải TPHCM

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, P.25, Q. Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3899 1373

Email: ut-hcmc@ut.edu.vn

Website: ut.edu.vn

5. Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Sinh viên ngành Xây dựng – Đại học SPKT TP.HCM

Thông tin ngành Xây dựng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Được thành lập từ năm 1976 dưới tên gọi Khoa Kỹ thuât Cơ sở, trải qua hơn 40 phát triển, Khoa Xây dựng đã tham gia đầy đủ vào nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Khoa đảm bảo đào tạo kỹ sư xây dựng với chất lượng cao theo hướng công nghệ. Đây chính là đặc điểm nổi bật và khác biệt so với các Trường Đại học khác. Hướng đào tạo thích ứng với thị trường lao động này giúp cho sinh viên có thể hòa nhập một cách nhanh chóng với công việc ngay khi ra trường. Thực tế cho thấy rằng 100% sinh viên đều có việc làm ngay khi ra trường và có sự thăng tiến tốt trong công việc.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM là trường công lập có bề dày lịch sử và là một trong những Trường kỹ thuật hàng đầu Việt nam. Khoa Xây dựng đang từng bước trở thành là một trong những Khoa chuyên ngành có uy tín và khẳng định thương hiệu của Trường. Các bạn sinh viên sẽ được đào tạo bởi một đội ngũ giảng viên có năng lực và kinh nghiệp được đào tạo bài bản từ các nước phát triển và đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nghiệm. Khoa hiện tại có 6 Bộ môn, 1 nhóm nghiên cứu trọng điểm và 1 trung tâm nghiên cứu – ứng dụng:

Bộ môn Cơ học
Bộ môn Cơ học đất và Nền móng
Bộ môn Kết cấu công trình
Bộ môn Thi công và Quản lý xây dựng
Bộ môn Công trình giao thông
Bộ môn Kiến trúc
Nhóm nghiên cứu Tính toán cao cấp trong Khoa học và kỹ thuật – GACES
Trung tâm Nghiên cứu – Ứng dụng Kỹ thuật Xây dựng – CERA

11 phòng thí nghiệm, thực hành được trang bị hiện đại phục vụ giảng dạy và nghiên cứu:

Phòng thí nghiệm Cơ học
Phòng thí nghiệm Cơ học đất
Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng
Phòng thí nghiệm Công trình
Phòng thực tập Nghề xây dựng
Phòng thực tập Trắc địa
Phòng thí nghiệm Cầu đường

Phòng thí nghiệm Động đất
Phòng Họa thất
Phòng Mỹ thuật

Phòng Thực tế ảo
07 Ngành đào tạo trình độ đại học:

Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Ngành Quản lý xây dựng
Ngành Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng
Ngành Kiến trúc
Ngành Kiến trúc nội thất
Ngành Quản lý và Vận hành Hạ tầng

01 Chương trình đào tạo thạc sỹ:

Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng

02 Chương trình đào tạo tiến sỹ:

Tiến sỹ Kỹ thuật Xây dựng
Tiến sỹ Cơ kỹ thuật

Liên hệ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3722 1223

Email: ptchc@hcmute.edu.vn

Website: hcmute.edu.vn

Tổng kết

Trên đây, Bestnhat đã thông tin đến bạn 5 trường đào tạo ngành Xây dựng tốt nhất TPHCM. Mong rằng bạn sẽ có được lựa chọn phù hợp cho công việc tương lai.

0*

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Trần Thanh Tài
Tác giả tại Bestnhat.com với công việc biên tập và kiểm duyệt nội dung thông tin - đánh giá & xếp hạng uy tín tại Bestnhat.