36 Chữ Bùa Lỗ Ban được tiết lộ giải căn phù chú tâm linh tình yêu, đòi nợ, cầu tài, trị bệnh
36 Chữ Bùa Lỗ Ban

36 chữ Bùa Lỗ Ban đã được tiết lộ trong bài viết này. Mời bạn cùng Bestnhat theo dõi.

Ốc Nổi Thầy Nhớ Tiết Lộ 36 Chữ Bùa Lỗ Ban Giải Căn Cho Cô Gái Trẻ

36 chữ bùa Lỗ Ban được ứng dụng để giải trừ căn tà.

Mời bạn xem chi tiết về 36 chữ bùa Lỗ Ban trong video ngay bên dưới:

36 Chữ Bùa Lỗ Ban được tiết lộ trong video này

36 Vị Đại Từ – 36 Chữ Bùa Lỗ Ban

36 Vị Đại Từ Bùa Lỗ Ban
36 Vị Đại Từ Bùa Lỗ Ban

Danh Sách 36 vị Lục Tổ, Lục Cụ – 36 Vị Thần Bùa Lỗ Ban:

1./ NÔ MÔ XÁ XÂY KÀ RA MÂY
2./ NO THĂN NGĂN
3./ MA NẠT NĂNG
4./ HẾ XA HẤP
5./ PHÁCH GIÁ BÀ TÁ
6./ NÁ MÁ BÀ TÁ
7./ NÚM NÁ BỜ RƯM
8./ NA Á MO RI
9./ NA XA PA
10./ NÁ KÀ XA DÁ MẮC MẮC
11./ NỨT KHÉT BĂNG KÀ RA MÍ
12./ Ề HẾ MẮP CẶP BANH ÂM FÙ RA MẮC MẮC
13./ Ề HẾ SA MA THÍ Á
14./ Ề HẾ A CÚ SA GIÁ MẮC MẮC
15./ Ề HẾ Ế Á TẾ GIÁ MẮC MẮC
16./ Ề HẾ PHEO QUĂN TẾT NĂN KÊ RÊ THA
17./ Ề HẾ PÚT THÔ BÚC LÁ MANH TUA MẮC MẮC
18./ PÚT THÔ KHAI NĂN SĂN TUA MẮC MẮC
19./ Ề HẾ MÊ BRÂY CÔ MA DĂN MẶC MẶC
20./ Ề HẾ PÚT THÔ ĐÙM BRÂY CÔ MA DĂN MẶC MẶC
21./ THÓC THIA QUĂN SĂN SÓC CĂN
22./ ẮC CA RA ĐUM TĂN SĂN LĂN Á THÍ Á THÁ MÍ
23./ A HĂN BĂN SẾ TA SA LA DĂN SA MAO
24./ Á MÊ MÍ CĂN ÔNG PHÚC CHẮC Ề HẾ
25./ Ề HẾ CA RA MÂY TỐ TA TÊ TIN DĂN ÔNG PHÚC CHẮC Ề
HẾ
26./ Ề HẾ NA RA MO MẮC MẮC
27./ Ề HẾ MẮC QUẴN SUNG Ắ QUẴN SUNG Ú QUẴN SUNG
28./ Ề HẾ MÍ TẾ CHỀ TẾ BẾ TẾ CĂN
29./ ÔNG CÀ RA MÍ NÍC KHÉT BĂN CÀ RA MÍ MẮC QUĂN TÂY
30./ CÀ RA KHA KHA KHẮ KHẮ
31./ PÚT THÔ MẮC HĂN SĂN TUA MẮC MẮC
32./ KHẮ KHẮ KHA KHA CÀ RA
33./ Ề HẾ Ắ SA NGĂN MẮC MẮC
34./ Ề HẾ NẮC MÔ PÚT THÊ DẮC
35./ PÚT THÔ BÔN RÁP BRÂY MẮC MẮC
36./ OM MẮC ĐẶC CĂN ĐẶC CĂN ĐÁT THÔ MÔN SÔN CĂN QUĂN CĂN MẮC MẮC THÍ Ắ.

36 vị trang Tổ

-1-bili 2-núsê -3-no tho ngan -4-tế sa -5bề mắc -6-săn khê -7-da tô -8-a sa thá -9-a quê săn -10-bạch hổ -11-lục cham -12-lục chi -13-lục nha rây -14-lục cà chui -15-a sà lam -16-ngủ hổ -17-nha thô -18-nha bênh -19-ba lưu -20-ná ba nặc -21-but no má -22-no nặc hăn -23-bi sa tha -24-tăc đà bà -25-lưu quan chơn -26-cám rừng -27-thần hưu thánh -28-thần hoàng -29- a chàm -30-bửu da đà bửu -31-buôl thá -32-á sa ngăn -33-ná cà xa dá -34-nha rây -35-bí sa tha -36-bi nha rây.

BÙA LỖ BAN VÀ PHÙ CHÚ | Thế giới Tâm linh

BÙA LỖ BAN

Trong chúng ta ít nhiều đều có nghe qua về bùa phép, ngải nghệ v.v….. Kẻ tin, người không, có người cũng đã từng xài qua ! Mà về bùa ngải thì rất nhiều môn nhiều phái, bùa Xiêm, bùa Lèo, bùa Miên, bùa Mọi (tổ phù thủy 3 đầu lâu của Thượng cao nguyên Việt Nam) bùa Lỗ Ban v.v…

Trong bài này xin nói về bùa Lỗ Ban, tương truyền (tâm, khẩu) qua nhiều đời tổ sư : Từ thời hồng hoang, thiên địa sơ khai, đức Hồng Quân Lão Tổ (hoá thân của Ngọc Hoàng Thượng Đế) dạy ra ba vị đệ tử :

1) Thái Thượng Lão Quân-  2) Ngươn Thủy Thiên Tôn-  3) Cửu Thiên Huyền Nữ

Tam vị này mà người học phép thuật ở Việt Nam ta thường gọi là tam vị thánh tổ. Những vị này đều do tiên thiên khí hoá, chẳng phải nhân thần (từ người hiển thần như Đức Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trung Trực v.v…). Đức Thái Thượng Lão Quân chưởng quản Thái Thanh Cung, Đức Ngươn Thủy Thiên Tôn chưởng quản Ngọc Thanh Cung và Đức Cửu Thiên Huyền Nữ coi sóc Bồng Lai Cung cùng nhau giáo hoá chư thần tiên bát bộ, lúc đó (vài ngàn năm trước) loài người tu tiên dễ đắc đạo lắm vì nhiều nguyên nhân : Thái bình thịnh thế, nhiều bậc thượng căn, thời chánh pháp xiển dưong v.v….. ai có coi thất chân nhân quả hay tích bát tiên sẽ rõ.

9 Bua chu 2

Bùa phép do chư tổ, chư thầy truyền xuống dân gian lúc bấy giờ (Trung Hoa trước) chưa có tên gọi là Lỗ Ban ! Lúc đó thiên hạ đều biết qua như một dạng đạo hạnh tu tiên luyện đan của các đạo sỉ mà tuỳ theo từng vùng mà có tên gọi khác nhau …… có vùng gọi là mao sơn thuật, có kẻ gọi phù lục pháp, có người được thần tiên ấn chứng vì hửu duyên ,đắc đạo cho là vạn pháp qui tông pháp v.v…… đến đời Xuân Thu, tại nước Lỗ có một người tên Ban tự Cung Ban, ông là tổ của ngành thợ mộc mà ngày vía của ông là 20 tháng chạp âm lịch, tương truyền ông đi chu du các nước truyền dạy nghề mộc của mình cùng tài phép linh diệu nhứt hô bá ứng của ông,chửa bệnh, trừ tà cứu nhân độ thế rất nhiều ……song song vào đó đối với những kẻ ác, ông cũng ra tay trừng trị , ngài có thể dùng thần phù ếm một đạo mà bạn làm ăn khá cả đời (cả năm thì dể thôi) hoặc ngược lại suy sụp tha hương viễn xứ…..!

Vì là người nước Lỗ và huý là Ban nên người người cứ quen theo đó mà gọi là bùa Lỗ Ban cho đến nay vậy ! Thực sự thì đó là một đạo phái tiên gia, có cùng 1 gốc với tiên thiên thần giáo bên tàu hiện nay, căn bản là tích tinh, dưỡng khí, tồn thần, trì niệm thần chú, quán tưởng linh phù, luyện qua nhiều giai đoạn.

1)- Dòm đèn cầy – 2)- Dòm nhang – 3)- Dòm mặt trời – 4)- Dòm mặt trăng – 5)- Dòm sấm chớp

Muốn xuất sư ra làm thầy hành giả cần phải có công phu tu tập tinh tấn như vậy trong 3 năm, mới đủ công năng và luyện tâm (sức định) bền vững, nguội lạnh đạm bạc cùng danh lợi, nếu không hậu quả khó lường, vì một số thầy bùa làm việc không phải, do danh, lợi, tình mà dùng phù phép ếm đối thiên hạ, nên con sâu làm rầu nồi canh, khiến dân gian có cái nhìn sai lệch về đạo thuật này.

9 Bua chu 1

Tại hạ mạo muội ghi ra câu chú niệm hương của Lỗ Ban tiên sư pháp sau đây để quí vị tham cứu

– Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nam mô hách hách dương dương, nhựt xuất đông phương, vạn sự thần pháp kiết tường độ thần đệ tử thủ chấp phần hương họa linh phù tiên sư, tổ sư chứng giám án thiên linh linh, án địa linh linh, ngã linh thần phù lai ứng hiện, án thiên viên, địa phương thập nhị công chương, thần phù đáo thử trừ tà ma, quỉ mị bất đáo vãng lai, trừ bá bệnh trừ tai ương.

Nam mô phật tổ minh dương bồ tát ma ha tát (3 lần)

Môn phái Lỗ Ban rất giống mật tông Tây Tạng hay Ấn Độ (sankrit) ở điểm chú trọng về sử dụng ấn khuyết, đó là nét khác biệt với các trường phái bùa khác như : Chà , Miên, Xiêm, Lèo, Mọi chỉ chú trọng vào thần chú và linh phù.

1 pháp sư Lỗ Ban muốn đạt pháp lực cao cường phải hội đủ 4 yếu tố : phù, chú, ấn, khuyết

9 Lo ban 2

Phù : linh phù ( tức chử bùa)

Chú : câu thần chú

Ấn : thủ ấn kết bằng 1 hoặc 2 tay

Khuyết : sự điểm đạo ,chứng minh hay truyền thừa của tổ sư gia

Khi tác pháp dung nhập vào thân khẩu và ý (như mật tông gọi là tam mật tương ưng)
trong ý quán tưởng linh phù , miệng niệm thần chú tay kết thủ ấn thì công năng sẽ phát huy tối đa , có thể tróc thần triệu thánh ,hàng phục linh giới v.v….

Ngoài ra pháp sư Lỗ Ban cần phải kiêm luôn về các môn như : trạch cát, bát sát, nhâm độn v.v……

Lỗ Ban kinh là 1 thiên thơ vi diệu dùng coi ngày giờ cất táng, xây dựng, xuất hành, cầu mưu v.v… mà tại hạ chưa hề thấy lưu hành phổ biến bên ngoài,

Lỗ Ban xích thì rất thông dụng trong môn kham dư, phong thủy nhưng có lẻ kích thước nhiều người dùng có chỗkhác nhau (tam sao thất bổn) theo kinh nghiệm tại hạ thì dùng ngọc bích xích chia màu sắc theo cửu cung phi tinh nhứt bạch, nhị hắc ,tam bích, tứ lục v.v…… chính xác hơn.

Khi muốn tác pháp (làm phép) hành giả cần tắm gội sạch sẽ ,thắp hương đèn ,xông trầm (nếu có) gỏ chuông triệu thỉnh, đảnh lể rồi mới tác bạch cùng thiên địa, tổ thầy ,9 phương trời 10 phương Phật …. chuyện mình muốn làm, sau đó ung dung ,hoà hưởn thổ nạp, khí vận đan điền, tam hoa tụ đỉnh… tưởng ánh kim quang ràn rụa khắp đạo tràng niệm chú sắc thủy :

Thử thủy phi phàm thủy, nhứt điểm tại nghiêng trung ,vân vủ tu tẩn chí, bệnh giả thôn chi ,bách quỷ tiêu trừ, tà quỷ phấn toái cấp cấp như luật lệnh (3 lần)

Sau đó mới kế tiếp niệm chú khai chỉ thổi vào giấy để vẽ bùa :

Chú bắc đế sắc ngô chỉ thư phù đã tà quỷ cảm hửu bất phục giả áp phó phong đô thành (3 lần)

Tiếp theo đọc chú khai bút thổi vào ngọn bút vẽ phù :

Cư thân ngủ lôi thần tướng ,điển chước quang hoa nạp ,nhứt tắc bảo thân mạng ,tái tắc phược quỷ phộc tà ,nhứt thiết tử hoạt diệt đạo ngã trường sinh cấp cấp như luật lịnh (3 lần)

9 Bua chu 5

Sau đó vừa mài mực vưa niệm câu chú khai nghiên :

Ngọc đế hửu sắc thần nghiên tứ phương kim mộc thủy hỏa thổ ,lôi phong lôi điển thần mặc khinh ma ,thích lịch điển quang chuyển (3 lần)

Cuối cùng trước khi phóng bút vẻ bùa niệm thầm trong trí câu chú hạ bút 3 lần rồi vẽ 1 mạch nín hơi :

Thiên viên địa phương, sắc lệnh cửu chương, ngô kim hạ bút, vạn quỷ phục tùng cấp cấp như luật lịnh

Sau khi đã phóng bút nín hơi vẽ xong lá bùa, hành giả ngậm 1 ngụm nhỏ nước tay cầm lá linh phù xoay mặt về hướng đông hít vô 3 lần khí từ phương chấn,  thầm câu chú sau đây 3 lần rồi phun sương nước trong miệng ra lá phép ấy là hoàn thành nghi thức

Chú thư phù :

Hách hách âm dương, nhựt xuất đông phương, ngô sắc thư phù, phổ tảo bất tường ,khẩu thổ tam muội chi hỏa, nhởn phóng như nhựt chi quang, kim cang giáng phục tróc chư yêu quái, hoá vi cát tường, tả thiên thiên lực sỉ, hửu vạn vạn tinh binh cấp cấp như luật lịnh .

Cúng tổ vào 2 ngày rằm và mùng 1 âm lịch, mùng 2 và 16 âm lịch thời cúng binh, 25 âm lịch tháng chạp đưa tổ triều thiên, giao thừa rước về, mùng 3 tết cúng ra binh sáng sớm cũng là ngày cúng tiên sư ngành nghề , cùng có dịp chiêm kê túc xem cho vài người láng giềng muốn biết vận trong năm làm ăn thế nào …….!

Bùa chú là dùng Tha lực do nguyện lực của chư phật ,chư tổ, thánh thần mà linh ứng, cũng do năng lực hiệu triệu linh lực trong đại tự nhiên gom về của thần chú, nhưng nếu hành giả tinh tấn thiền định, vận khí công phu đều đặn mổi ngày thì pháp lực sẽ càng tăng trưởng khó thể nghỉ bàn. (theo Tiêu Dao Tử).

10+ Bùa Lỗ Ban tình yêu, đòi nợ, cầu tài, trị bệnh – Cách yểm và giải bùa

Bùa Lỗ Ban là gì? Bùa Lỗ Ban được xuất phát từ một người nước Lỗ có tên húy là Ban ở bên Trung Quốc. Người này được tôn làm ông tổ của nghề thợ mộc, ngoài việc làm nhà, làm mộc, chữa bệnh và viết sách. Ông còn rất am hiểu về thuật bùa chú. Cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về Bùa chú Lỗ Ban qua bài viết sau đây.

Từ xưa, trong quá trình xây dựng nhà ở thì chủ nhà và người thợ thường có nhiều mâu thuẫn phát sinh. Thế nhưng, vì thân phận làm thuê nên chủ nhà không tôn trọng và tiếp đãi những người thợ xây một cách chu đáo. Thậm chí, họ còn cắt giảm tiền công, chửi và đánh đập họ.

Để bảo vệ cho lợi ích của bản thân, đồng thời trừng trị người chủ nhà bất nhân, người thợ xây đã theo học phép của bùa lỗ ban. Họ đã sử dụng bùa lỗ ban để yếm ngôi nhà vừa xây để khiến cho chủ nhân ngôi nhà bị suy sụp, nặng hơn có thể chết tuyệt nọc cả nhà.

Bùa Lỗ Ban là gì?

Bùa Lỗ Ban là gì

Lỗ Ban là tên của một vị đạo tổ của ngành thợ mộc ở bên Trung Hoa, vì là người nước Lỗ có tên huý là Ban cho nên gọi là “Lỗ Ban”.

Ông là người đã chép lại rất nhiều các loại sách dạy về cách thức xây nhà, làm vật dụng cho nên các thợ xây sau này tôn lên làm ông tổ nghề, trong các bản sách truyền cho hậu thế ngài có chỉ dạy thêm về các bùa chú, trừ tà hay chữa bệnh chính vì lẽ đó nên gọi các bùa chú này là bùa Lỗ Ban.

Vì vậy, sau này bất cứ ai làm nghề thợ mộc hay thợ xây cũng biết đến các loại bùa chú này cho nên tự lập thành một hệ Phái Lỗ Ban.

Bùa Lỗ Ban là loại bùa chú phổ cập trong dân gian sau đó được các pháp sư áp dụng thêm sử dụng theo môn phái của mình, chính vì vậy nên có muôn vàn loại bùa, chú, và có những công dụng khác nhau. Bùa Lỗ ban không có tác dụng mãi mãi mà chỉ có trong khoảng thời gian nhất định.

Mục đích chính của bùa Lỗ Ban

Mục đích chính của bùa Lỗ Ban

Bùa Lỗ Ban xuất hiện nhằm mục đích tốt là bảo vệ người vị trí thấp như thợ xây, họ sợ bị chủ nhà cắt tiền công, không trả tiền hay thậm chí là đánh chửi.

Những người này thường dùng bùa này như là cách để xử lý cuối cùng khi người thợ và chủ nhà phát sinh mâu thuẫn và thường là người thợ xây bị yếu thế hơn.

Thế nhưng, dù xuất phát với ý định tốt nhưng cách thực hiện xấu xa thì không ai lường tới được. Có một số người để bảo vệ cho những lợi ích của mình đã sử dụng loại bùa này để ếm căn nhà họ vừa xây dựng, khiến cho chủ nhà suy sụp, từng có truyền thuyết trong dân gian nói về việc các người thợ ếm nhà và hậu quả xảy ra vô cùng thảm khốc cho gia chủ.

Theo tục lệ thì những người đã học cách làm bùa thì phải theo nghề suốt đời. Cứ xây dựng 10 ngôi nhà thì phải yểm bùa ít nhất 1 nhà. Điều này để cúng tổ nghề. Nếu như sau 10 nhà mà thấy không làm bùa cho ai đó thì sẽ bị tổ nghề hành ngược lại.

Ngày nay, với nhu cầu quá lớn về bùa ngải nên các “thầy” đã nhiều người nghĩ ra nhiều loại bùa Lỗ Ban khác nhau nhằm giúp mọi người giải nghiệp.

Các thể loại Bùa Lỗ Ban tình yêu, đòi nợ, cầu tài, trị bệnh

Một vài loại bùa lỗ ban sau đây, có thể giúp các bạn tìm hiểu chi tiết hơn về loại bùa này.

Bùa Lỗ Ban tình yêu

Bùa Lỗ Ban tình yêu

Nhiều người nếu muốn đối phương yêu mình thì họ thường bỏ bùa yêu nhưng loại bùa này sẽ đem đến sự cưỡng ép cho người khác. Do đó, nếu không có sự đồng ý mà tự làm thì điều này cũng không đem đến cho bạn sự chân thành.

Bùa Lỗ Ban trị bệnh

Bùa Lỗ Ban trị bệnh

Thời xưa khi khoa học hiện đại chưa phát triển, bùa chú còn dùng để chữa bệnh, khắc tinh. Đặc biệt, những bệnh liên quan đến tinh thần lại càng hay được lựa chọn bằng bùa chú hơn.

Cho đến nay, loại bùa lỗ ban vẫn dùng để chữa bệnh ở một số vùng quê nghèo thiếu hiểu biết…

Bùa Lỗ Ban đòi nợ

Như ở trên đã nói thì bùa lỗ ban có mang tính đòi nợ rất cao. Những người sống không tốt sẽ được dùng loại bùa này để trả giá. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào việc các pháp sư sẽ thực hiện ở mức độ như thế nào.

Có thể chỉ cần yểm bùa khiến người khác phải trả lại những món nợ cho người đó là xong.

Bùa Lỗ Ban cầu tài

Bùa Lỗ Ban cầu tài

Xuất phát từ mục đích từ xa xưa đó là việc mong muốn có được công danh thuận lợi, đường làm ăn phát tài. Cho nên, nhiều người đã dùng loại bùa lỗ ban để cầu cho con đường công danh của mình sáng lạn, tốt đẹp hơn.

Bùa Lỗ Ban sát

Bùa Lỗ Ban sát

Một số khác khi bị thù hận che mắt, luôn nghĩ tiêu cực sẽ dùng bùa lỗ ban vào việc làm hại người khác. Điều khiển người khác phải làm nhiều việc sai trái, gây tổn thương cho người khác.

Mốt số loại bìa lỗ ban mà các thầy cao tay thường dùng

Sắc Lệnh Ếm Đối.

Sắc Lệnh Ếm Đối.

Chú: Nam Mô Hỗn Nguyên Hắc Khí Đằng Đằng, Vị Phán Lỗ Ban, Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh Luật Lệnh Nhiếp. Án Thiết Toà Lai Ứng Hiện.

Cách Luyện : Sắc Lệnh số 1 dùng lưỡi vẽ luyện khi mặt trời mới mọc ( Giờ Mão buổi sáng ).

Sắc Lệnh số 2 dùng lưỡi vẽ luyện khi mặt trời lặn ( Giờ Dậu buổi chiều ).

Bùa Khoán Dời Trị Ghẻ

Bùa Khoán Dời Trị Ghẻ

Chú* Thần Nguyện Thỉnh Tam Vị Tổ Sư Linh Ứng Giáng Trợ Kì Đệ Tử ( 3 lần )

Cách Dùng : Vẽ Bùa vào miếng vàng hoặc bạc, hoặc đốt Bùa thoa vào chỗ bệnh.

Bùa Trị Đau Bụng

Bùa Trị Đau Bụng

Chú* Tô Dô Tát, Ma Da Tát, Ngô Tùng Nhử Trùng Nào Trùng Độc, Sanh Giác Cung Long, Cùng Mẫu Thị Cùng Gia Quyến Bá Vạn Thiên Một Trăm Thứ Độc Một Trăm Thứ Bệnh, Bệnh Nào Cũng Hết.

Công Dụng : Trị đau bụng và ói ỉa.

Cách Dùng : Trước khi làm bệnh phải thắp 3 cây nhang đứng bàn tổ vái Tam Vị Tổ Hộ Độ Cho Đệ Tử Sát Quỷ Trừ Tà ( 3 lần ).Nếu không có ban thờ tổ có thể ra bàn Thiên vái 3 lần cũng được.Sau đó vẽ bóng phù vào tay kêu chú trên rồi nắm lại vuốt từ trên người xuống bụng.

Bùa Trị Đau Bụng 2

Bùa Trị Đau Bụng 2

Chú* Nam Mô Thỉnh Quan Thánh Đế Quân Tốc Lai Tốc Giáng Linh Phù Cấp Cấp ( 3 lần )

Cách Dùng : Lấy 3 cây nhang khoán các chữ Bùa ngay tại bụng.

Bùa Trị Con Nít Khóc

Bùa Trị Con Nít Khóc

Chú* Nam Mô Thần Nguyện Thỉnh Tam Vị Tổ Sư Linh Ứng Giáng Trợ Kì Đệ Tử.

Công Dụng : Trị trẻ con khóc đêm

Cách Dùng : Vẽ bùa trên lót dưới lưng hoặc trong gối cho trẻ nằm. Bùa số 1 trai và gái đều dùng chung được, Bùa số 2 dành riêng cho bé gái, Bùa số 3 dành riêng cho bé trai.

Bùa Trị Trẻ Ộc Sữa

Bùa Trị Trẻ Ộc Sữa

Cách Dùng :Khoán vẽ bùa vào giấy hút thấm sữa ộc của trẻ sau đó để dưới ông Táo, thắp nhang cũng lễ ông Táo, khi trẻ hết bị ộc sữa đem giấy này đốt đi, cúng 1 dĩa hoa quả tạ ông Táo.

Ông Táo ( Định Phước Táo Quân )

Bùa Trị Con Ranh

Bùa Trị Con Ranh

Chú* Nam Mô Kim Cang, Om La Nol Là Thắc.

Công Dụng : Trị Con Ranh, Con Sát khó nuôi.

Cách Dùng : Vẽ bùa cho đeo, hoặc dán ở đầu nằm, để trong gối nằm, không được ngồi lên gối cho tới năm 14 tuổi mới thôi. Bùa 1 là dùng cho con Ranh Lộn, Bùa 2 là trị Con Ranh.

Bùa Thổi Con Sát

Bùa Thổi Con Sát

Cách Dùng : vẽ bùa vào giấy rồi đốt thổi vào mặt.

Bùa Trục Thai

Bùa Trục Thai

Chú* Nam Mô Hội Nhị Huệ Bà Chúa Thai Sanh Cấp Cấp Trục Dẫn Nhi Đồng Ra Nơi Cảnh Khổ ( 9 lần ).

Công Dụng : Trục thai khó sanh.

Cách Dùng : Vẽ Bùa số 1cho uống, Bùa số 2 khoán trên trán sản phụ.

Bùa Bảo An Thai Phụ

Bùa Bảo An Thai Phụ

Chú* Vái Thần Cầu Ngọc Hoàng Thượng Đế Bắc Đẩu Nam Tào Chư Tiên Chư Phật, Giáng Hạ Đàn Tràng Cộng Lai Chứng Giám, Sở Nguyệt Tòng Tâm, Sở Cầu Như Ý, Úm Đông Phương Thanh Đế, Thái Thượng Lão Quân Cấp Tốc Giáng Hạ Độ Linh Thần Phù, Úm Thần Phù Chỉ Thiên Thiên Khuyết, Chỉ Địa Địa Liệt, Chỉ Quỷ Quỷ Diệt, Chỉ Nhân Nhân Thọ Trường Sinh, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. ( 3 lần ).

Công Dụng : Bảo an thai phụ, trục thai sinh ngược.

Bùa Trừ Ôn Dịch

Bùa Trừ Ôn Dịch

Cách Dùng : Dung Chu Sa, Thần Sa vẽ Bùa này dán trước cửa phòng trừ ôn dịch, tà khí xâm nhập vào nhà.

Bùa Trảm Yêu Ma Tà

Bùa Trảm Yêu Ma Tà

Chú* Nam Mô Linh Quan Thiên Tướng Chuyển Tốc Thái Thượng Lão Quân Giáng Thế Trợ Thần Phù Trảm Yêu Ma Cấp Cấp Như Luật Lệnh ( 3 lần )

Công Dụng : Trừ tà khí nơi nhà hoang, hoặc cây cối có ma tà yêu khí.

Cách Dùng : Dán và đốt phù, thổi vào cây có ma tà.

Bùa Mở Thư Ếm

Bùa Mở Thư Ếm

Chú* Bích Si Minh La Hiệt, Róc Ma Niết, Róc Hiêm A Hôi.( 7 Lần ).

Công Dụng : Giải thư ếm.

Cách Dùng : Thổi bùa vô ly rượu 7 lần, hớp miệng thổi vào chỗ đau và hà hơi vào chỗ đau.

Bùa Mở Trừ Nhà Có Ma Quỷ

Bùa Mở Trừ Nhà Có Ma Quỷ

Chú* Nam Mô Kim Cang ( 1 hơi ) om là nol là thắt.( 21 lần )

Công Dụng :Dùng mở tẩy nhà có ma quỷ, ghe thuyền đều được.

Cách Dùng : Vẽ bùa đốt bỏ vào trong nước đọc chú thổi vào 3 hơi, sau đó cho thân chủ đem nước đó về tẩy nhà, ghe thuyền, công dụng tức thì.

Bùa Trừ Bệnh Tà

Bùa Trừ Bệnh Tà

Chú* Nam Mô Ngọc Hoàng Tổ Sư Lỗ Ban Chân Nhân Phò Trì Đệ Tử ( 3 lần ).

Công Dụng : Bùa dùng Thờ hoặc uống đeo.Trị bệnh tà.

Cách Dùng : Vẽ Bùa 1 để thờ hoặc uống Bùa 2 đeo lên mình.

Bùa Gia Đạo Yên Vui

Bùa Gia Đạo Yên Vui

Chú* Vái Tiền Tổ, Hậu Tổ, 36 Vị Tổ Lỗ Ban, Thái Thượng Lão Quân, Trợ Linh Thần Phù Hiển Hách, Hộ Gia Đương Trấn, Án Ngã, Cấm Khẩu Bất Hoà, Cấp Cấp Như Luật Lệnh ( 7 lần ) .

Công Dụng : 3 đạo bùa trên để dán cửa nhà hoặc đeo theo người để hộ thân sẽ tránh được các việc cự cãi trong nhà.

Cách Dùng : Vẽ bùa trên 1 tấm giấy dán ở cửa chỗ gần bản lề, hoặc đeo theo mình, vẽ phù xong tôm sên phù bằng chú trên 7 lần.

Bùa Trấn Trạch

Bùa Trấn Trạch

Chú* Sất Đốt, Hách Hách Dương Dương, Nhật Xuất Đông Phương, Ngô Sắc Thư Phù Phổ Tảo Kiết Tường, Khẩu Thổ Tam Muội Chi Hoả, Phục Hy Môn Tốc Chi Quang Tróc Quái, Sử Thiên Bồng Lực Sĩ Phá Tật, Đụng Uế Tích Kim Cang Giáng Phục Yêu Quái Hoá Vi Kiết Tường, Thần Binh Hoả Cấp Cấp Như Luật Lệnh Sắc.

Công Dụng : 4 lá Bùa trên dung để trấn 4 góc nhà trừ ma tà yêu quái vô cùng hiệu nghiệm.

Cách Dùng : Vẽ Bùa trên sau đó đem cho vào 4 hũ sành chon vào 4 góc nhà, ở giữa nhà treo 1 bát quái hoặc Bùa trấn trạch.

Cách yểm bùa Lỗ Ban

Cách yểm bùa Lỗ Ban

Như đã nói ở trên, ban đầu loại bùa này chỉ dùng trong cánh thợ xây để đòi tiền công thợ mà chủ nhà không trả. Song ngày nay biến tướng thành dạng bùa lỗ ban ếm người rất nguy hiểm.

Trong các sách cổ vẫn lưu truyền cách làm bùa yêu lỗ ban tuy nhiên việc yểm bùa yêu cũng như áp dụng câu chú bùa yêu lỗ ban không hề dễ dàng, không phải ai cũng làm được. Dù làm đúng hướng dẫn làm bùa yêu nhưng hiệu quả sẽ còn tùy thuộc xem người này có duyên có hay không, đặc biệt năng lực, tu vi của người thực hiện đóng vai trò rất quan trọng.

Để làm bùa lỗ ban hiệu nghiệm thì cần được sự trợ giúp của thầy bùa cao tay. Để yểm bùa lỗ ban thì cần cung cấp cho thấy các thông tin như ngày tháng, năm sinh của người cần yểm và kèm theo một số vật dụng gắn liền với người đó để thầy thực hiện làm bùa.

Tùy theo từng thầy làm bùa và pháp sư thì cách yểm bùa lỗ ban tình yêu sẽ khác nhau. Tuy nhiên, bùa lỗ ban được cho là hại người nhiều hơn và khi làm bùa này sẽ quấy rầy đến các oan hồn khiến chúng tức giận mà quay về quật lại thầy bùa hoặc người có chủ ý yểm bùa. Do đó, cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi muốn yểm bùa lỗ ban.

Cách giải bùa Lỗ Ban

Cách giải bùa Lỗ Ban

Khi gia đình làm ăn suy sụp có nguy cơ phá sản, mà gia đình nghi ngờ ai đó dùng bùa lỗ ban hại người, thì có thể tham khảo cách giải bùa Lỗ Ban sau.

Đối với các loại bùa Lỗ Ban đơn giản, không quá khó thì bạn cần thay đổi cách sống, đối xử tốt với người khác và sống thật hiền hòa, mang trái tim yêu thương của mình đến với người khác thì sẽ hóa giải được loại bùa này.

Tuy nhiên đối với những loại bùa nguy hiểm sẽ có 2 cách giải:

Cách 1: Tìm người bỏ bùa để hóa giải

Cách 2: Tìm được người yểm họ ko khai vị trí lá bùa thì vẫn có cách giải. Theo tâm linh bạn cần:

Chuẩn bị: lợn, dê, trâu để làm lễ tế. Thêm nữa là cần có một bức hoành phi, báo cáo lên vị sư tổ chính là Lỗ ban. Rồi viết lên lá bùa một nội dung và mang đi đốt. Quan trọng nhất là không được để cho bất cứ ai biết.

Sau đó, cho một ít máu chó vào rượu, khi bắc xà thì đem rượu này vẩy vẩy nhẹ lên ảnh người đã yểm bùa mình (đã chuẩn bị trước) để giải bùa.

Kết quả: Bùa sẽ chuyển từ gia chủ sang người đã yểm bùa.

Lời kết

Hy vọng tất cả những thông tin mà chúng tôi chia sẻ về bùa lỗ ban ở trên có thể mang đến những điều thú vị, giải đáp các thắc mắc của các bạn về loại bùa này được chi tiết nhất.

Câu chuyện về bùa ngãi ở Phương Đông hẳn không còn xa lạ. Có thông tin cho rằng tòa Nhà Thuận Kiều Plaza nay chuyển thành Garden Plaza nằm ngay quân 5 trên đường Thuận Kiều đã bị chủ thầu xây dựng yểm bùa và 1 thời gian dài bị bỏ trồng.

Bùa lỗ ban là một trong những loại bùa tà hại người, không nên sử dụng vì có hậu quả khôn lường. Bùa chú Lỗ Ban có bề dày lịch sử ở Trung Hoa đến nay vẫn còn có người tin, người không tin, tùy theo mức độ nhận thức của mỗi người. Thế nhưng cũng khộng thể phủ nhận đó cũng là một nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Trung Hoa.

Tìm kiếm có liên quan

Bùa Lỗ Ban kỳ gì

Cách yểm bùa Lỗ Ban

Cách giải bùa Lỗ Ban

Bùa Lỗ Ban yêu

Bùa Lỗ Ban trị bệnh

Thầy bùa Lỗ Ban ở đâu

Bùa Lỗ Ban cầu tài

Bùa Lỗ Ban Sát

TÌM HIỂU THÊM VỀ BÙA LỖ BAN

CHỮ BÙA LỖ BAN

Đây là một phần để luyện ra bùa lỗ ban hay còn gọi là sắc lệnh. Chữ này sẽ  được vẽ ra trên nền giấy trắng hoặc vàng. Sau đó mang yểm luyện thì sẽ thành bùa chú.

Chữ bùa lỗ ban

Có thể giới thiệu qua với các bạn một số trong 36 chữ bùa Lỗ Ban cổ, với công dụng khác nhau:

SẮC LỆNH HỘI TỤ 12 VỊ THẦN BÙA LỖ BAN

Sắc lệnh hội tụ 12 vị thần bùa lỗ ban

Diễn giải: hình một ở trên, hình hai ở dưới theo một chiều dọc, hai bài vị trên là cùng 1 bộ gồm có sắc tam thất và sắc hội 12 vị, mỗi sắc lệnh gồm hai chữ bùa xếp hàng dọc.

SẮC LỆNH TAM THẤT SÁT THẦN PHÙ SỐ 01

Sắc lệnh tam thất sát thần phù số 01
 • Diễn giải: Bài vị tổ là màu đen, đây là bài vị lỗ ban sát thần phù, vẽ theo hàng dọc. Sắc số 1 sẽ ở trên, sắc lệnh số 02 ở dưới, theo 1 chiều dọc. Hàng ngày niệm chú cúng bái một lần, gặp khi có chuyện thì cúng vái đủ ba lần.
 • Tác dụng: dùng để tác pháp và trị bệnh.

SẮC LỆNH TAM THẤT SÁT THẦN PHÙ SỐ 02

Sắc lệnh tam thất sát thần phù số 02

Diễn giải: như sắc lệnh số 01 ở trên.

TỜ SẮC LỆNH TAM VỊ THÁNH TỔ 

Hay còn là sắc lệnh thái thượng lão quân

Tờ sắc lệnh tam vị thánh tổ
 • Diễn giải: Tam vị thánh tổ là 3 vị tổ của giới huyền môn Việt Nam, 3 vị tổ gồm :

– Thái thượng lão quân: vị cai quản Thái Thanh Cung;

– Nguyên thuỷ thiên tôn: vị cai quản Ngọc Thanh Cung;

– Cửu thiên huyền nữ: vị cai quản Bồng Lai Cung.

 • Tác dụng: Có công năng thực thi cầu đảo, trấn ếm, và ra lệnh tác pháp trong mọi sự. 3 lá sắc lệnh được thờ như bài vị trên bàn tổ. Khi vẽ “ sắc lệnh ” chọn ngày rằm 15 âm lịch trong tháng, tắm gội sạch sẽ, ăn chay trước nhiều ngày để thanh tịnh. Bắt đầu vẽ “ sắc lệnh ” vào giờ Ngọ, dán giờ Thìn, Tý, vẽ trên giấy vàng chữ đỏ, hoặc vải đỏ chữ vàng.
26tPNzpJPWWqkTmnyrYJJZdzzAUoaLIHoS 3d l0tviBWmRZDdabkBov8p6RKcVsh4fb681wlEXGN EypMRKT8FdvfMlJ6aIYQuKs5OLp4bPBiAD4jlq5KIfBBX2nUFiYrAZhHb

THẦY BÙA LỖ BAN Ở ĐÂU?

Mỗi một thầy bùa lỗ ban sẽ tìm cho riêng mình một đồ đệ truyền thụ. Thầy sẽ bí mật đưa các sắc lệnh cho đệ tử khi bắt đầu học phép. Nó dùng để thờ và luyện phép, nên không ai mang truyền cho người ngoài, trừ khi đó là đệ tử ruột. Địa chỉ thầy bùa lỗ ban ở nước ta khá nhiều, nhiều người tự nhận là truyền nhân của một thầy nào đó bên Trung Quốc truyền cho. Do vậy nếu bạn đang tìm kiếm một thầy lỗ ban giỏi thì nên cẩn trọng, kẻo tìm nhầm người.

Thầy bùa lỗ ban ở đâu?

SÁCH BÙA LỖ BAN

Nhiều bạn hỏi thầy làm sao để học bùa lỗ ban, thầy có khuyên rằng sẽ không phải ai cũng có thể trở thành thầy, nên có duyên sẽ tự tới. Bắt buộc phải có sư phụ chỉ dạy mới mong thành tài được. Một số vẫn nhất quyết tìm cách học bùa lỗ ban thông qua sách vở. Vậy nên, thể theo nguyện vọng đó thầy sẽ giới thiệu một số cuốn uy tín hiện nay để các bạn tham khảo.

Sách bùa lỗ ban

Có rất nhiều đầu sách tìm hiểu và dạy bùa lỗ ban được bán hiện nay. Có thể kể ra đây một số cuốn nổi bật như:

LỖ BAN GIA TRUYỀN (PHÉP LỖ BAN SÁT BỘ 02 TẬP)

 • Nội dung sách: Viết về bùa ngải lỗ ban trị nhiều bệnh như: sưng, nhức, mỏi, tức ngực, đau bụng, nhức đầu, chóng mặt, cầm máu, mắc xương, kinh phong…
 • Đặc biệt: có bùa chú lỗ ban giúp người đi xa mau về, trấn yểm nhà trị ngải, giúp gia chủ ngủ ngon, trấn an bệnh tà, bùa độ mạng…
Lỗ ban gia truyền (Phép lỗ ban sát bộ 02 tập)

THẤT SƠN THẦN PHÙ (THẤT SƠN THẦN QUYỀN, LỖ BAN NÚI) 

 • Tác giả: Huyền Tấn (bộ 02 tập)
 • Nội dung: Là những phần viết về Phép Thất Sơn Thần Quyền. Từ nguồn gốc đến phần nhập môn- trung cấp. Sách do pháp sư vùng Thất Sơn (Bảy Núi An Giang) cung cấp.
Thất sơn thần phù (Thất sơn thần quyền, lỗ ban núi)

LỖ BAN KINH TOÀN THƯ

 • Tác giả: Lỗ Ban
 • Nội dung sách: Là cuốn sách nói về việc xây dựng nhà cửa và chế tạo vật dụng trong nhà, được lưu truyền từ thời Minh đến nay và là cuốn sách gối đầu giường của nhiều người thợ hồ, thợ mộc. Nhằm giải thích nguồn gốc, những bí ẩn xung quanh người thầy đầu tiên của môn phái bùa lỗ ban.
Lỗ Ban Kinh Toàn Thư

SÁCH “PHÙ CHÚ GIẢNG MINH”

 • Tác giả: Pháp Sư Huyền Trí
 • Nội dung: Từ quan điểm khoa học thảo luận về địa vị của bua chú, trong đó có bùa lỗ bang. Sách viết dưới dạng hỏi đáp.
Sách “Phù chú giảng minh”

CÁC LOẠI BÙA LỖ BAN PHỔ BIẾN HIỆN NAY

BÙA YÊU LỖ BAN

Dù bản thân bùa lỗ ban bùa yêu không thiên về tình cảm, nhưng trong đó cũng có tồn tại cách luyện. Có 6 sắc lệnh bùa lỗ ban tình yêu như hình dưới đây:

Bùa yêu lỗ ban

Giải thích:

HÌNH SỐ 1: PHÙ GIÚP GIẢI TOẢ BẤT HOÀ TRONG TÌNH YÊU

 • Câu thần chú luyện bùa: “nguyệt cửu thiên lỗ ban, chư vị thần thánh chứng minh”
 • Cách thực hiện: Vẽ chồng lên tên tuổi ( người yêu) để dưới gối hằng đêm trước khi đi ngủ lấy tay vỗ xuống ba lần, rồi lẩm nhẩm đọc chú.

HÌNH SỐ 2: PHÙ GIÚP THƯƠNG YÊU NHAU HƠN

Cách thực hiện và tác dụng: Phù này không cần đọc chú, chỉ mang theo người giúp làm cho vợ chồng ngày càng thương yêu nhau hơn.

HÌNH SỐ 3: PHÙ GIẢI BẤT HOÀ TÌNH CẢM

 • Cách thực hiện: Phù này không cần đọc thần chú.
 • Tác dụng: giúp tình yêu phai nhạt thêm mặn nồng
bùa lỗ ban bùa yêu

HÌNH SỐ 4: PHÙ GIỮ TÌNH YÊU MẶN NỒNG

 • Lưu ý: Phù này không cần đọc thần chú.
 • Cách thực hiện: Vẽ trên giấy trắng mực đỏ, vẽ chồng lên họ tên người yêu của mình. Đốt uống ba lần;
 • Tác dụng: giữ yêu mãi mặn nồng.

HÌNH SỐ 5: PHÙ GIÚP TÌM ĐƯỢC NGƯỜI YÊU

 • Câu thần chú: “Càn khôn nam nữ, nguyệt lão tối toàn ngộ mỹ, cấp cấp như luật định”
 • Cách thực hiện: Vẽ trên giấy vằng mực đỏ, chồng lên tên người mà mình muốn thành người yêu. Sau đó, lấy hai hình úp mặt vào để dưới gối nằm ngủ. Tình cảm sẽ được tốt dần lên như ý nguyện.

HÌNH SỐ 6: PHÙ GIÚP TRỤC NGƯỜI VỀ

 • Lưu ý: Phù này không cần đọc thần chú.
 • Cách thực hiện: vẽ chồng lên tên người bỏ đi, để dưới gối nằm hằng đêm lấy tay vỗ xuống ( nam 7, nữ 9) cái giúp gọi người về.
địa chỉ thầy bùa lỗ ban

BÙA LỖ BAN CẦU TÀI

Bùa phép lỗ ban này còn được gọi là sắc lệnh: “hồ lô bảo”,

 • Tác dụng : Mua may bán đắt, tài lộc đầy cửa hàng.
 • Cách làm bùa lỗ ban buôn bán: Vẽ son đỏ trên tấm gương kính, để trong cửa hàng hoặc cửa tiệm. Sau đó niệm chú sau ba lần, thổi nhẹ vào kính bảy lần, mỗi lần thổi đọc câu : “Thần tài hộ nguyên, phú kiết thuật ứng nhập giả tiến ích như ý tái phục tụ”.
Bùa lỗ ban cầu tài

BÙA LỖ BAN TRỊ BỆNH

 • Câu thần chú: “nam mô ngọc hoàng tổ sư lỗ ban chân nhân phò trì đệ tử” ( Đọc to dõng dạc 3 lần ).
 • Tác dụng : Chữa bệnh tật.
 • Cách Dùng : Vẽ bùa hình số 1 để thờ hoặc uống, bùa số 2 dùng đeo bên mình.
Bùa lỗ ban trị bệnh

BÙA LỖ BAN ẾM NGƯỜI

Đây là một dạng phổ biến của cách làm bùa trả thù ai đó, rất nhiều người liên hệ thầy Pá vi hỏi để làm hoặc bị ai đó hại mình. Mặc dù không giúp, song thầy vẫn sẽ giới thiệu một sắc lệnh cách yểm bùa:

Bùa lỗ ban ếm người

TRỊ NGẢI, GỠ THƯ ẾM

SẮC LỆNH TRỊ NGẢI VÀ GỠ THƯ ẾM HẠI NGƯỜI SỐ 1

Sắc lệnh trị ngải và gỡ thư ếm hại người số 1

SẮC LỆNH TRỊ NGẢI VÀ GỠ THƯ ẾM HẠI NGƯỜI SỐ 2

Sắc lệnh trị ngải và gỡ thư ếm hại người số 2

BÙA ĐÒI NỢ

Đọc 3 lần câu thần chú bùa lỗ ban đòi nợ này vào tờ sắc lệnh vẽ sẵn: “Buốt thô hăn ú ta lô thô hăn ú bây danh ca bây dăm mẹc mẹc”.

Cách thực hiện: Một lá bỏ vào nhà người muốn đòi nợ. Một lá kẹp vào chiếc đũa đóng tại ngã ba đường, nhớ là làm khi không có ai nhìn thấy, nếu có ai nhìn thấy mà hỏi cũng cứ làm không trả lời.

bùa lỗ ban đòi nợ

CÁCH YỂM LUYỆN BÙA LỖ BAN

Qua nhiều thế hệ truyền nhau, đến nay yểm bùa lỗ ban đã có ở khắp mọi nơi và một trong số đó có cả Việt Nam. Mặc dù qua thời gian dài cách thức luyện bùa cũng đã có những thay đổi.

Cách yểm luyện bùa lỗ ban

Tuy nhiên, khi luyện bùa lỗ ban cũng cần phải tuân thủ những điều như:

Thời gian yểm bùa: vào các giờ Tý – Ngọ – Mão – Dậu.

Cách thức  luyện bùa lỗ ban:

Người luyện bùa ngãi lỗ ban cần tắm rửa sạch sẽ trước.

– Thắp 3 nén nhang cầm ở tay không thuận, 2 tay chắp lại.

– Quán tưởng linh phù đã chuẩn bị sẵn.

– Các linh phù này được gọi là bùa để luyện phép lỗ ban.

– Đọc chú tịnh pháp giới chân ngôn: “Ám lam xóa ha”  (07 lần).

– Đọc Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn ( 3 lần )

– Đọc chú Niệm Hương

– ( Nam Mô A Di Đà Phật ) 3 lần.

cách luyện bùa lỗ ban

“Hách hách dương dương

Nhật xuất đông phương

Vạn sự thần pháp kiết tường

Hộ thần đệ tử thủ chấp phần hương

Họa linh phù tổ sư tiên sư chứng giám

Án thiên linh linh

Án địa linh linh

Ngã linh thần phù lai ứng hiện

Án thiên viên địa phương thập nhị công chương

Thần phù đáo thử trừ tà ma, quỷ mị bất đáo vãng lai

Trừ bệnh trừ tai ương”

( Nam mô phật tổ Minh Dương Bồ Tát Ma Ha Tát ) 3 lần.

luyện bùa lỗ ban

Bắt ấn hội tổ: Bấm ngón tay cái vào ngón tý của hai lòng bàn tay (chân ngón áp út), sau đó đưa lên bấm vào móng tay của ngón áp út, móc hai ngón trỏ và giữa vào nhau, ngón út dựng đứng. Đặt ấn Hội Tổ lên sát ngực và đọc.

cách làm bùa lỗ ban

Bắt đầu bạn đọc chú hội tổ như sau:

“Nam mô Phật tổ như lai chứng minh

Đạt ma tổ sư chứng minh

Nam mô Tam giáo đạo sư, tam thập lục tổ

Tổ xiêm, tổ lèo, tổ miên, tổ mọi

Mình dưới Châu giang – Bà lai đàng chà

Mẹ sanh, mẹ lục, ông lục phật tổ, Cửu thiên huyền nữ, Lỗ ban chơn tử

Thập nhị thời thần

12 vị Thần bùa, Thập lục ông tà bà tà, bà lục

Cảm ứng chứng minh cho đệ tử là: (tên tuổi, địa chỉ cụ thể)… đả thông huệ tâm, Huệ nhãn, Huệ nhĩ, Huệ thiệt, Huệ khẩu, đắc quả linh phù cứu thế trợ dân.

yểm bùa lỗ ban

• Tiếp theo, bạn xả ấn hội tổ lên trên đầu (giữ nguyên tay đang chắp ấn đưa lên trên đỉnh đầu) để khỏi đánh trúng các vong linh vô tình đứng gần.

• Đọc xong, bạn xá 3 xá.

1 lá bùa lỗ ban khi được thầy truyền cho họ sẽ tập luyện quán tưởng nó trong đầu như các cách trên, thời gian luyện khoảng từ 21 đến 108 ngày.

các loại bùa lỗ ban

Mời các bạn xem thêm một câu chuyện bùa lỗ ban qua video này:

Kết luận: Vậy là 36 chữ Bùa Lỗ Ban đã được tiết lộ cho bạn. Tóm lại bùa lỗ ban là một trong những loại bùa tà hại người, có rất nhiều dạng từ chữa bệnh, cho đến trù ếm. Bestnhat khuyên bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi dùng vì hậu quả của nó. Nếu bị ai đó hại bằng bùa lỗ ban làm kinh doanh sa sút, gia đình li tán thì hãy liên hệ ngay thầy cao tay để xử lý kịp thời.

Nội dung liên quan
Bùa 5 Ông Phật Lục Tổ Xiêm là gì? Cách luyện bùa – bí mật cấm kị của các pháp sư.

0*

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Trần Thanh Tài
Tác giả tại Bestnhat.com với công việc biên tập và kiểm duyệt nội dung thông tin - đánh giá & xếp hạng uy tín tại Bestnhat.